SusChem Sweden

Sources_Peach_SC24

Företag, forskare och organisationer i Sverige är välkomna att genom SusChem samarbeta för mer hållbar industriproduktion och produkter.

SusChem är den svenska delen av Europas  SusChem.org teknologiplattform, http://www.suschem.org/.

SusChem Sweden organiseras i Sverige av IKEM och IVL, men alla är välkomna att bidra.

Mer om samarbetet, nätverket och fokus står i vår forsknings- och innovationsagenda. Under hösten kommer ett antal möten att hållas. Dessa återfinns i vår kalender.

Vi distribuerar löpande information till de som önskar, anmäl dig gärna till våra utskick.

ikem_logoIVL