Välkommen till sidan för SusChem Sweden, som håller på att utvecklas.

SusChem är den svenska teknologiplattformen av Europas  SusChem.org, http://www.suschem.org/.

Företag, forskare och organisationer i Sverige är välkomna att genom SusChem samarbeta för mer hållbar industriproduktion och produkter.

Den officiella lanseringen kommer att vara den 15 maj 2019 i Stockholm. Inbjudan, program och anmälan sker här:
https://sv-se.invajo.com/event/ivlsvenskamilj%C3%B6institutetikem/lanseringavsuschemsweden.2

Här är vår Agenda och arbetsplan som blev klar 15 maj 2019:

FoU-agenda_15 maj Final Web_13 sidor

VÅR GDPR-info: http://www.ikem.se/om-ikem/integritet-och-behandling-av-personuppgifter