Välkommen till sidan för SusChem Sweden, som håller på att utvecklas.

SusChem är den svenska teknologiplattformen av Europas  SusChem.org, http://www.suschem.org/.

Företag, forskare och organisationer i Sverige är välkomna att genom SusChem samarbeta för mer hållbar industriproduktion och produkter.

Den officiella lanseringen kommer att vara den 29 november 2018 i Stockholm.

VÅR GDPR-info: http://www.ikem.se/om-ikem/integritet-och-behandling-av-personuppgifter