Agenda

Nedan är första versionen av SusChem Swedens forsknings- och innovationsagenda. Den innehåller arbetsplaner, bakgrund och mer information.

Här kan du ladda ner och läsa agendan.

Agenda

Utöver denna agenda är SusChem Sweden även en del av europeiska SusChem. SusChem i Europa håller på att arbeta om sin forskningsagenda utifrån det nya europeiska forskningsprogrammet. Den uppdaterade Europeiska forskningsagenda kommer i slutet av november 2019.