Kalender

I agendan pekas tre första områden ut. Dessa bjuder vi nu in till workshops. Målet vid dessa är att börja formulera konkreta förslag på projekt. Antalet platser är begränsat.

Läs gärna i agendan för att få närmare information om vad som är fokus i respektive område.

11 sept, Stockholm, Användning av klimatsmarta material i samhällsbyggnad
18 sept, Göteborg, Cirkulära plastflöden
19 sept, Göteborg, Specialkemikalier av klimatsmarta råvaror och avancerad processteknologi

Utöver dessa områden finns så klart många andra områden som är relevanta. SusChem Sweden är en del av SusChem Europa täcker många fler områden. Vi väljer dessa områden för att börja med en mer fokuserad diskussion.